06 23 03 24 56

Arbeidsmarkt

Iedereen weet wel hoe je een sollicitatiebrief en CV moet maken toch? En als je dt weet, wordt je dan ook daadwerkelijk uitgenodigd voor gesprekken? Zo nee, dan is de kans groot dat jouw sollicitatie niet voldoet aan de eisen van de briefselecteur. Hoe dit aan te scherpen? Daar hebben we het over.

Daarnaast is het eigenlijk veel belangrijker dat je bekend raakt met een organisatie voordat er een vacature is. Hoe minder concurrentie, hoe groter de kans dat jij een gesprek krijgt. Hoe pak je dat aan? Waar let je op? Waar liggen je struikelblokken en hoe maak je daar juist springblokken van?

Arbeidsmarkt benadering is een persoonlijk verhaal. Hoe graag ik ook gelijkgezinden in groepen zou plaatsen, mijn praktijk leert dat juist de individuele aandacht veel effectiever werkt. Per persoon is het dan ook verschillend hoe we deze fase gaan insteken.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.