06 23 03 24 56

Individueel

Omdat er geen standaard mensen bestaan, is er bij WerkWegen altijd sprake van maatwerk. Samen met de klant wordt er een aantal coachvragen gesteld en deze zijn richtinggevend voor het traject. Uiteraard zijn er een aantal zaken die regelmatig terugkomen, gewoon omdat ze goed werken! Maar ‘klantvolgend’ staat hier hoog in het vaandel. Omdat een klant tijdens het proces van begeleiden steeds weer tot nieuwe inzichten komt, is het moeilijk om vooraf al te bepalen wat er nodig is. In een plan van aanpak voor de opdrachtgever wordt daarom wel een lijn uitgezet maar dat is niet meer dan een intentie. Het proces zal zelf wijzen welke stappen er gezet moeten worden. Uiteindelijk is het doel om zoveel mogelijk richting antwoorden en oplossingen te komen van de coachvragen.

 

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.