06 23 03 24 56

Werkenergieanalyse

Energie- en stressbronnen in kaart

Met de Werkenergieanalyse® brengen we energie- en stressbronnen in kaart, individueel of op teamniveau. Met deze analyse krijgen medewerker en leidinggevende inzicht in het niveau van toewijding, vitaliteit en betrokkenheid. Uit onderzoek blijkt dat bevlogen medewerkers gezonder zijn en een veel hogere productie genereren. De Werkenergieanalyse biedt handvatten voor medewerker en leidinggevende om tot een hogere bevlogenheid te komen. De rapportage maakt het makkelijker om verbeterpunten te benoemen en eventueel volgende loopbaanstappen bespreekbaar te maken. Hierdoor verhoogt u de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, wat voordelen oplevert voor de medewerkers én de organisatie als geheel.

De Werkenergieanalyse® begint met een vragenlijst die de medewerker online invult. De vragenlijst is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (Harter, 2002) op het gebied van bevlogenheid en vitaliteit. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen de werknemer en coach een persoonlijke rapportage die inzicht geeft in de scores op het gebied van energie- en stressbronnen, betrokkenheid en toewijding.

Het daaropvolgende gesprek geeft de medewerker inzicht in zijn of haar persoonlijke energie- en stressbronnen op taakniveau. Aan het eind van dit gesprek wordt een actielijst opgesteld, die besproken kan worden met de leidinggevende. Dit kan onderdeel zijn van bijvoorbeeld een functioneringsgesprek maar kan ook worden ingezet bij verzuimbegeleiding (bijvoorbeeld bij frequent verzuim of re-integratie na een burn-out).

Re-integratie tool

Werknemers kunnen door ziekte lang uit de roulatie zijn. Om de re-integratie zo effectief mogelijk te laten verlopen, kunt u de Werkenergieanalyse® gebruiken. Door de analyse wordt duidelijk wat de stress- en energiebronnen zijn van de zieke medewerker en welke taken hij of zij inmiddels mogelijk kan uitvoeren. Door middel van de coaching tool wordt het re-integratietraject geoptimaliseerd.

Loopbaan tool

Wanneer iemand geen plezier in zijn werk heeft, kost dat die persoon veel energie. In plaats van direct te zoeken naar een andere baan, kan de Werkenergieanalyse® helpen bij het terugkrijgen van de juiste energie. Door te onderzoeken waar de pijnpunten liggen, kan de medewerker de regie weer in eigen handen nemen en zijn of haar baan weer aantrekkelijk maken.

De Werkenergieanalyse: gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

De loopbaancoaching tool Werkenergieanalyse is gebaseerd op een Amerikaans onderzoek van Harter uit 2002. Het onderzoek werd gehouden onder 200.000 medewerkers van 36 bedrijven uit diverse sectoren. Belangrijkste resultaat van het onderzoek was de hoge mate van invloed die betrokkenheid heeft op de organisatieresultaten. Recenter onderzoek uit 2010 bevestigt dit gegeven. Onderzoeker Arnold Bakker heeft van dit onderzoek een wetenschappelijk model gemaakt dat de belangrijkste energie- en stressbronnen op organisatieniveau weergeeft. Lees hier een artikel over het onderzoek.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.