06 23 03 24 56

Re-integratie 2e spoor

Wet Verbetering Poortwachter. Voor veel mensen een lastig ding. Je kan het ook anders bekijken….

De wet is bedoeld om onterechte toestroom in de WIA te beperken. De wetgever wil dat de restmogelijkheden zoveel mogelijk worden benut: wat kan je nog wel? Hoe kun je nog wel in je eigen inkomen voorzien?

In ‘Poortwachter’ gaat het over 2 sporen: Het 1e spoor = terug aan het werk bij de huidige werkgever (eigen -aangepast- of ander werk). Het 2e spoor = aan het werk buiten de eigen werkgever.

Soms is het verwarrend dat in het tweede ziektejaar 1e en 2e spoor naast elkaar lopen. Dat betekent én werken terugkeer in werk bij je werkgever én zoeken naar passend werk bij een andere werkgever. Dubbelop? Ja én best logisch. Je bent wel verzekerd (WIA) maar liever red je je zelf. Dus wil je er van alles aan doen om weer aan het werk te kunnen. Als je niet op tijd ‘naar buiten kijkt’ om ander werk te zoeken loop je risico. Het risico dat er wel ander werk  zou zijn geweest als je beter had gekeken. Een eigen inkomen dat je wel had kunnen verdienen als je tijdig gestart was met onderzoeken wat er nog wel mogelijk is. Je hebt de mogelijkheden niet op tijd onderzocht. UWV zegt dan dat er ‘kansen onbenut zijn gebleven’ en kan besluiten dat je na twee jaar ziekte (nog) geen WIA uitkering krijgt.

Wetgever (UWV voert de wet uit) is dan best streng. Heb je er niet álles aan gedaan om in 1e en 2e spoor te proberen je eigen inkomen te verdienen, dan volgen er sancties. Werkgever én werknemer hebben allebeide ‘inspanningsverplichtingen’. Wat je moet doen is beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter. Het voelt soms of je werkgever lastig loopt te doen maar in feite houdt hij zich gewoon aan de wet….. Als je dat begrijpt is het al een stuk makkelijker praten.

Tijdens de 2e Spoor begeleiding werken we in 3 fasen: persoonlijk onderzoek (wie ben ik, wat kan ik wel, wat wil ik), arbeidsmarkt onderzoek (wat betekent dit voor werk) en arbeidsmarkt benadering (we gaan in de arbeidsmarkt op zoek naar passend werk). Ik help hierbij. We doen alles in 1 op 1 gesprekken (geen groepswerk). Aan het begin van de maand sturen we een overzicht van wat we hebben gedaan aan de werkgever. Zo weet je werkgever wat we doen en bouwen we samen aan een re-integratieverslag.

Om mijn kennis en kunde te blijven voeden en bijschaven heb ik o.a. regelmatig overleg met 2 re-integratie collega’s. Onze overeenkomst is dat we alledrie zelfstandig ondernemer zijn, met een achtergrond in HR en de ervaring als loopbaanprofessional. Wij houden elkaar scherp en hebben bovendien ieder een eigen expertise. Soms ben je beter uit bij een collega, in dat geval zal ik je doorverwijzen. Maak hieronder alvast kennis:

Maaike de Bruin, Bewustzijn in Wording, Breda e.o.
Jack de Wit, Het Personeelspunt, Roosendaal e.o.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.