06 23 03 24 56

2e Spoor

Wet Verbetering Poortwachter. Voor veel mensen een onduidelijk gebeuren. De wet is bedoeld om toestroom in de WIA zoveel mogelijk te beperken. De wetgever gaat er hierbij vanuit dat er altijd nog te benutten restmogelijkheden zijn bij de werker. Hoe vervelend het ook is om geconfronteerd te worden met de onmogelijkheden, de redenen waarom je je arbeidsongeschikt hebt moeten melden, de focus wordt door de wetgever gelegd op wat er nog wél kan. Dit gebeurt in 2 sporen: Het 1e spoor Poortwachter betekent terug aan het werk in eigen werk, aangepast werk of een compleet andere taak bij de huidige werkgever. Het 2e spoor Poortwachter start als na een jaar blijkt dat de mogelijkheden bij de huidige werkgever nog niet tot volledig herstel hebben geleid. Tijdens het 2e Spoor wordt er ‘naar buiten gekeken’. Passend werk zoeken bij een andere werkgever dus. Wat hierin nog eens extra verwarrend kan werken is dat beide sporen naast elkaar kunnen lopen: én werken aan herstel voor eigen functie én zoeken naar passend werk elders. Dubbelop? Zo lijkt het vaak wel. Maar de wetgever wil na 2 jaar arbeidsongeschiktheid zeker weten dat er alles aan is gedaan om te voorkomen dat je in de WIA belandt. Heb je er niet alles aan gedaan dan volgen er sancties. Zowel werkgever als werknemer hebben inspanningsverplichtingen in beide sporen.

Tijdens de 2e Spoor begeleiding werken we in 3 fasen: persoonlijk onderzoek (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik), arbeidsmarkt onderzoek (wat betekent dit voor mijn zoekrichtingen op de arbeidsmarkt) en tot slot de arbeidsmarkt benadering (allerhande activiteiten die als doel hebben ergens een passende baan te vinden). De ondersteuning is individueel en er wordt maandelijks gerapporteerd aan de werkgever welke acties er hebben plaatsgevonden.

Comments are closed.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.